Lezingen

Het lezingenaanbod is divers en kan – na onderling overleg – worden afgestemd op een specifieke vraag. De onderwerpen zijn grofweg verdeeld in a) regionale geschiedenis, b) geschiedenis van het Duitse achterland, c) algemene geschiedenis (vnl. Nieuwe Tijd; plm. 1500 – 1800), d) kerkgeschiedenis en e) regionale tradities en folklore. Ter inspiratie vindt u hieronder een lijst van onderwerpen die u mogelijk interesseren:

 • Algemene inleiding op de geschiedenis van Oost-Groningen (Oldambt, Reiderland en Westerwolde).
 • Zand, veen en klei. Landschapsgeschiedenis van Westerwolde.
 • De Romantiek in Westerwolde; kunst, literatuur en volkscultuur in het begin van de 19e eeuw.
 • De vesting Bourtange 1580-1851; drieënhalve eeuw militaire geschiedenis langs de oostelijke frontier.
 • De lineaalstreep tussen Groningen en Drenthe: de Semslinie van 1615. Verwikkelingen en conflicten langs de grens met de Landschap Drenthe.
 • Groninger tradities en folklore in de “Kerstkring” (van Eeuwigheidszondag tot en met Driekoningen).
 • De Westerwoldse Kamer in het Groninger Museum in breder perspectief; een “invented tradition”?
 • De Slag bij Jipsinghuizen op 26 september 1665; de Eerste Munsterse Oorlog in Stad & Lande.
 • Funeraire cultuur in de provincie Groningen (en wijdere omgeving).
 • De omstreden en precaire grensbepalingen van Westerwolde in de 17e en 18e eeuw;
 • Middeleeuws Oost-Groningen en de banden met Westfalen (Osnabrück, Münster, Corvey,) tot 1559.
 • Jochem Wilts Abbes (1766-1828); een prosopografie (Blijham, Oude Pekela, Bellingwolde e.o.).
 • Westerwolde: “Een kerk van ongekloven hout” (Westerwolds volkslied, 1890). Geloof en bijgeloof, Christendom en heidendom in het landschap.
 • Menso Alting (1541-1612), de reformator van Groningen en Drenthe.
 • Scharnierpunt van Westerwolde: de verdrijving van de Geldersen door keizer Karel V en de aansluiting bij de Bourgondische erflanden in 1536.
 • Het bezoek van stadhouder Willem III aan Bourtange en het ‘verbael’ van Jan van Alberdingh uit 1681.
 • Dr. Harmanus Stoel (1878-1966) van Sellingen (1913-1923), de ethische theologie, John Henry Newman en regionalisme.
 • Ds. Johannes Nicasius (± 1550-1618), predikant te Bourtange (1612-1618), graaf Willem Lodewijk en de vroege Reformatie in Stad & Lande.
 • Dr. Wijbrandus Johannes Koppius (1774-1859) van Blijham (1812-1856) en zijn tijd (Hervormde classis Winschoten).
 • Ds. Nicolaus Stuivinga (1736-1790) van Bellingwolde (1765-1782) en het ‘Nieuwe Licht’ (n.a.v. zijn verwantschap met ds. J.C. Appelius van Zuidbroek).
 • Ds. Remko Engels (Bellingwolde 1772 – Nieuwolda 1855) van Nieuwolda (1807-1855) en het Réveil in Groningerland.
 • Ds. Jan Sonius Swaagman (1805-1858) van Stadskanaal (1831-1849) en de ‘Groninger Richting’ in de Hervormde kerk.
 • Het leven van koning Willem I (1772-1843) en het begin van het Koninkrijk der Nederlanden.
 • Het Wilhelmus: de ontstaansgeschiedenis en betekenis van ons volkslied.
 • Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876); staatsman en Evangeliebelijder.
 • Mr. Willem Bilderdijk (1756-1831) als denker en dichter.
 • Mr. Hieronymus van Alphen (1746-1803); zijn leven, tijd en betekenis aan de hand van De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen (Utrecht 1786).
 • Clemens August van Beieren (1700-1761), aartsbisschop en keurvorst van Keulen en (o.a.) prinsbisschop Münster en de bouw van jachtslot Clemenswerth in Sögel op de Hümmling.
 • De annexatie van het graafschap Oost-Friesland door koning Frederik II van Pruisen en de uitbreiding van de vesting Bourtange met de Natte Horizon (1742).
 • George Schenck van Toutenburg (1480-1540), leenheer van Westerwolde 1536-1540.
 • Westerwolde als leenheerlijkheid van de Arenbergen (1563-1593 / 1609-1617).
 • Goethe aan de hand van G.H. Streurman (1892-1976), leraar Duits aan de Rijks-HBS te Veendam.
 • ‘Met de Institutie van Calvijn hebben “wij” den tachtigjarigen oorlog gewonnen” (dr. G.C. van Niftrik in ‘Kerkelijke klassieken’ (1949), 205 vv. Inhoud, belang en context van het bekendste boek in het Nederlandse protestantisme.

De lijst is niet uitputtend; neemt u gerust contact op voor een nieuwe of gewijzigde opzet van het onderwerp. Ten behoeve van de uitnodigingen zijn van alle teksten subtitels beschikbaar. De kosten, voorwaarden en af te spreken faciliteiten worden in vooroverleg afgestemd.