Cursussen

Cursus Cultuurgeschiedenis van Westerwolde

Volg de 10-delige cursus Cultuurgeschiedenis van Westerwolde en laat u meevoeren in het verrassend rijke en veelkleurige verleden van het gebied. Ontdek hoe het cultuurhistorisch profiel van Westerwolde is ontstaan en hoe het landschap daarin is meegegroeid. Met de verkregen kennis en inzichten kunt u het gebied beter begrijpen, verbanden zien en het landschap lezen.

De cursus bestaat uit 10 lessen op de zaterdagochtend, heeft een populairwetenschappelijk niveau en staat open voor iedereen. Om de educatieve sfeer zo optimaal mogelijk te laten zijn, wordt de omvang van de groepen beperkt gehouden (max. 25 personen). De cursus wordt aangeboden in de Bibliotheek te Stadskanaal, waar goede faciliteiten en parkeermogelijkheden zijn. De cursisten krijgen als werkmateriaal een reader en een literatuurlijst uitgereikt.

Data: zaterdag 4, 11, 18 februari, 4, 11, 18, 25 maart en 1, 8 en 15 april 2023.
Locatie: Bibliotheek Stadskanaal (Continentenlaan 2).
Tijdstip: 10.00 – 11.30 u.

Programma:

  1. Bodem en Landschap
  2. Saksen en Friezen
  3. Bestuur en openbare orde
  4. Grenzen en verbindingen
  5. Water en land
  6. Landbouw en ambacht
  7. Wonen en werken
  8. Geloof en religie
  9. Architectuur en kunst
  10. Taal en folklore.

Uitgangspunt zijn de grenzen van ‘Wedde, Westwoldingerland, Bellingwolde en Blijham cum annexis’ zoals deze van de 16e tot en met de 18e eeuw in politiek-staatkundige zin golden (ofwel: het gehele gebied ten oosten van de Pekel Aa (en Semslinie) en de Westerwoldsche Aa tot aan Oude Statenzijl).